Stockholm den 16 januari 2012

Gemensamt ”PRESSMEDDELANDE” från Peter Nordin och Sten Carlgren.

Med anledning av den brand som skett på Pråmen Gerda vid promenadkajen på Norrmälarstrand i Stockholm, vill vi gemensamt berätta följande:

Först en kort resumé:

Under april månad 2011 förvärvade Peter och Carina Nordin Pråmen Gerda. Vi hade då avsikt att starta en ny typ av restauration i Gerdas lokaler. Peter Nordin - 30 år som restauratör i Stockholm - med ledning skapade ett helt nytt unikt internationellt koncept kring fisk och skaldjur, placerat mitt i matsalen och stora salongen på Gerda, allt med utsikt över den vackra Riddarfjärden. Det som sedan skedde var att Nordini Seafood AB inte mottog sitt alkoholtillstånd. Ärendet är fortfarande inte avgjort, utan ligger alltjämt hos berörda myndigheter för besked.

Gerda är en av Sveriges absolut finaste restauranglokaler, med en förtjusande placering vid Norrmälarstrand. Denna restauration är något av ett unikum i Stockholm. Det är ett utskänkningsställe av internationell art. Detta skulle ha blivit en fantastik attraktion för både stockholmare och hitresande. När tillståndshanteringen drog ut på tiden så beslöt familjen Nordin att sälja Pråmen Gerda, med koncept och miljö. ”Vi vågade inte vänta på de oumbärliga tillstånden”. Att sjösätta Gerda i en ny säsong tar ca 4-6 månader. Planeringen är omfattande och kräver stor arbetsstyrka.

GERDA SKALL ÅTERUPPRÄTTAS:

Under senhösten 2011 visade Familjen Sten Carlgren – en affärsman från Sigtuna - intresse. Efter förhandlingar var vi överens. Köpet med likvid genomfördes under första delen av december 2011, med tillträde i februari 2012. Sten Carlgren har med andra ord förvärvat Pråmen Gerda med ambitionen att starta upp den restauration som föregående ägare, Peter Nordin hade skapat.

Båda parter, Peter Nordin och Sten Carlgren är förfärade och mycket ledsna över branden som nu drabbat Gerda. Vi är också helt frågande över den anledning som orsakat eldsvådan.

Efter en första ytlig analys av skadeverkningarna, så visar det sig att defekterna inte är så omfattande som först befarats. Nedre delen av pråmen är mångt och mycket utan allvarligare åverkan. Det som lidit total skada är kök och övre båtdäck. Gerda är först och främst en sommarrestaurang. Det innebär att överbyggnaderna inte är så genomgripande.

Efter dagens första möte mellan säljare och köpare så är nu målsättningen helt klar: Säljaren är behjälplig att med köparen, låta pråmen återskapas i full glans och i befintligt skick. Vi skall inte falla undan för illdåd eller olyckor. Nu skall vi återskapa restaurationen, den underbara miljön och låta stadens invånare återigen kunna besöka restaurang Gerda på Norrmälarstrand.

Vi för nära dialog med försäkringsbolag och berörda myndigheter. Vi står till fullt förfogande till både polis och brandmyndigheter och välkomnar de utredningarna som nu sätts i gång och önskar inget annat än vara behjälpliga i alla avseenden. Redan är delar av planeringen i full gång. De ursprungliga ritningarna är utrullade på skrivbordet. En byggnadsfirma är vidtalad. Vi ringer arkitekter, vi raggar hantverkare och letar byggnadsarbetare. Båda parter vill, som en ”Comeback Kid”, visa att det inte är lönt att försöka snuva Stockholm på ett av stadens främsta utskänkningsställen.

Pråmen skall snart segla igen.

Som en första vision vill vi slå upp portarna redan i mitten av maj 2012. Då smäller vi av ett fyrverkeri som väcker liv i alla. Ung som gammal är då välkommen på husesyn.

Gerda

Sten och Peter